News

News

GST Training

GST പ്രാബല്യത്തിലാവുന്നതിനാൽ ജൂലൈ 1നു മുൻപ് മെമ്പർമാർക്കായി ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കൂടി നടത്തുന്നത് ഗുണകരമാവും എന്ന ഏരിയാ GB കളിൽ ഉയർന്ന നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. GST […]

News

FAMILY MEET 2013

ITFest Daily Lucky draw winners can collect a Mitda Tshirt & Weekly lucky draw winners can collect a wrist watch

Scroll to Top